ในช่วงฤดูมรสุมปี 2556 ของทางภาคใต้ ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ ด้วยการส่งมอบข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และเทวาไรซ์ จำนวน 100 ลัง โดยส่งมอบผ่านผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556

0
No tags