ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ ทิพย์อุบล

ร่วมงานกับ ทิพย์อุบล

บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เราเชื่อมั่นว่า ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือ ทรัพยากรบุคคล ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน “ทิพย์อุบล” ให้พัฒนาสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถเผชิญการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่อย่างสง่างามและยั่งยืน

บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำในตลาดโลก ดังนั้นเรา  จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาทีมงานคุณภาพ มาร่วมงานกับเรา ในการขับเคลื่อนบริษัทของเราให้เป็นผู้นำในตลาดโลกตามเป้าหมาย

บริษัทจึงมีนโยบายรับพนักงานแบบเปิด เราพร้อมต้อนรับผู้มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า แสวงหาโอกาสที่ท้าทาย และเชื่อมั่นในความสามารถของท่านที่จะร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อัตรา สมัครงาน
รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 + สมัครงาน
รองผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 + สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1 + สมัครงาน
พนักงานฝ่ายผลิต 1 + สมัครงาน