ผู้เขียน: devadmin

ข้าวหอมมะลิ 105

ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่คนไทยรู้จักชื่อกันแทบทุกคน เพราะเป็นข้าวที่หุงแล้วนุ่มและมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย มีราคาแพงในท้องตลาด แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะแยกแทบไม่ออกว่า ข้าวหอมมะลิ 105 กระสอบไหนเป็นของแท้หรือของเทียม เนื่องจากพ่อค้าหัวใสได้แอบผสมข้าวขาวธรรมดาแถมมาให้ตลอด ส่วนข้าวหอมมะลิ 105 เกรด A 100% มักจะถูกส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศแทน

ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง หมายถึงเป็นข้าวที่จะออกดอกผลิตรวงในช่วงวันที่มีกลางคืนยาวกว่ากลางวันเท่านั้น ซึ่งก็คือช่วงฤดูหนาวของทุกปี จึงทำให้ข้าวพันธุ์นี้สามารถปลูกได้เพียง 1 ครั้ง ใน 1 ปีเท่านั้น ชาวนาจึงนิยมปลูกกันน้อย เพราะปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ จะสามารถปลูกได้ 2-3 รอบและยังได้ผลผลิตที่สูงกว่า ข้าวหอมมะลิ 105 จึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะถ้าปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์

ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
ข้าวหอมมะลิ 105 หรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือ เมล็ดข้าวสารยาวเรียวสีขาวสวยมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย เมื่อนำมาหุงยังคงมีกลิ่นหอมและอ่อนนิ่ม มีรสชาติดี เมื่อนำไปปลูกจะทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว และดินเค็ม พบครั้งแรกในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย นายจรูญ ตัณฑวุฒ ได้นำมาปลูกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 และในปี 2500 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรได้รวบรวมข้าวพันธุ์ดีของประเทศจากอำเภอบางคล้าจำนวน 199 รวง ส่งไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง และพบว่าต้นข้าวแถวที่ 105 ดีที่สุดมีเมล็ดยาว เรียว ขาวใส มีกลิ่นหอม จึงคัดเลือกแถวที่ 105 มาเป็นแม่พันธุ์ คณะกรรมการได้ตั้งชื่อให้ว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105
     ลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์  
 
  ต้นข้าวจะมีความสูง 140 ซม.
  อายุเก็บเกี่ยว เดือนพฤษจิกายน
  ผลผลิตโดยเฉลี่ย 365 กก. / ไร่
  เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา 10.6 x 2.5 x 1.9 ม.ม.
  เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา 7.5 x 2.1 x 1..8 ม.ม.
  ปริมาณอมิโลส 12-17 %
  น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 27.7 กรัม
  ระยะพักตัวของเมล็ด 8 สัปดาห์
  อมิโลส 12-17 %
  อมิโลส 12-17 %
  อมิโลส 12-17 %
 
     
ลักษณะของข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวไวแสง คือจะออกรวงประมาณเดือนพฤศจิกายนและเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมในช่วงกลางคืนยาวกว่ากลางวันเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูหนาวพอดี จึงปลูกได้ปีละครั้งเท่านั้น ข้าวหอมมะลิ 105 มีลำต้นของต้นข้าวสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ความสูงประมาณ 140 ซม. มีลักษณะฟางข้าวที่อ่อน ใบธงทำมุมกว้างกับรวงเมล็ดข้าวรูปร่างเรียว การออกรวงจะโชว์รวงสวยงามเต็มท้องทุ่ง เมื่อข้าวเปลือกสุกจะเปลี่ยนเป็นสีฟาง เมล็ดข้าวยาวเรียวมากกว่า 7 มิลลิเมตรขึ้นไป เมล็ดมีความใส แกร่ง เลื่อมมัน ความหอมของข้าวเกิดจากสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เวลาต้มหรือหุ่งสุกจะมีกลิ่นหอม อ่อนนุ่ม

ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวแสนอร่อยของคนไทย

ข้าวหอมนุ่มเหนี่ยว

ข้าวสายพันธุ์อินทรีย์ ที่ไร่พอใจ

ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่คนไทยรู้จักชื่อกันแทบทุกคน เพราะเป็นข้าวที่หุงแล้วนุ่มและมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย มีราคาแพงในท้องตลาด แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะแยกแทบไม่ออกว่า ข้าวหอมมะลิ 105 กระสอบไหนเป็นของแท้หรือของเทียม เนื่องจากพ่อค้าหัวใสได้แอบผสมข้าวขาวธรรมดาแถมมาให้ตลอด ส่วนข้าวหอมมะลิ 105 เกรด A 100% มักจะถูกส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศแทน

 ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง หมายถึงเป็นข้าวที่จะออกดอกผลิตรวงในช่วงวันที่มีกลางคืนยาวกว่ากลางวันเท่านั้น ซึ่งก็คือช่วงฤดูหนาวของทุกปี จึงทำให้ข้าวพันธุ์นี้สามารถปลูกได้เพียง 1 ครั้ง ใน 1 ปีเท่านั้น ชาวนาจึงนิยมปลูกกันน้อย เพราะปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ จะสามารถปลูกได้ 2-3 รอบและยังได้ผลผลิตที่สูงกว่า ข้าวหอมมะลิ 105 จึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะถ้าปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์

ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์

ข้าวหอมมะลิ 105 หรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือ เมล็ดข้าวสารยาวเรียวสีขาวสวยมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย เมื่อนำมาหุงยังคงมีกลิ่นหอมและอ่อนนิ่ม มีรสชาติดี เมื่อนำไปปลูกจะทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว และดินเค็ม พบครั้งแรกในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย นายจรูญ ตัณฑวุฒ ได้นำมาปลูกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 และในปี 2500 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรได้รวบรวมข้าวพันธุ์ดีของประเทศจากอำเภอบางคล้าจำนวน 199 รวง ส่งไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง และพบว่าต้นข้าวแถวที่ 105 ดีที่สุดมีเมล็ดยาว เรียว ขาวใส มีกลิ่นหอม จึงคัดเลือกแถวที่ 105 มาเป็นแม่พันธุ์ คณะกรรมการได้ตั้งชื่อให้ว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105

               ลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์

            ต้นข้าวจะมีความสูง        140 ซม.

            อายุเก็บเกี่ยว      เดือนพฤษจิกายน

            ผลผลิตโดยเฉลี่ย 365 กก. / ไร่

            เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา           10.6 x 2.5 x 1.9 ม.ม.

            เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา            7.5 x 2.1 x 1..8 ม.ม.

            ปริมาณอมิโลส    12-17 %

            น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด     เฉลี่ย 27.7 กรัม

            ระยะพักตัวของเมล็ด       8 สัปดาห์

            อมิโลส  12-17 %

            อมิโลส  12-17 %

            อมิโลส  12-17 %           

 ลักษณะของข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวไวแสง คือจะออกรวงประมาณเดือนพฤศจิกายนและเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมในช่วงกลางคืนยาวกว่ากลางวันเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูหนาวพอดี จึงปลูกได้ปีละครั้งเท่านั้น ข้าวหอมมะลิ 105 มีลำต้นของต้นข้าวสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ความสูงประมาณ 140 ซม. มีลักษณะฟางข้าวที่อ่อน ใบธงทำมุมกว้างกับรวงเมล็ดข้าวรูปร่างเรียว การออกรวงจะโชว์รวงสวยงามเต็มท้องทุ่ง เมื่อข้าวเปลือกสุกจะเปลี่ยนเป็นสีฟาง เมล็ดข้าวยาวเรียวมากกว่า 7 มิลลิเมตรขึ้นไป เมล็ดมีความใส แกร่ง เลื่อมมัน ความหอมของข้าวเกิดจากสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เวลาต้มหรือหุ่งสุกจะมีกลิ่นหอม อ่อนนุ่ม

ความหอมของกลิ่นใบเตยของข้าวหอมมะลิ 105 นั้น เกิดจากสารระเหยที่มีชื่อว่า2-acetyl-1-pyroline ถ้าวันดีคืนดี สารนี้จะระเหยหายไป ทำให้ความหอมที่อยู่ในข้าวหอมมะลิ 105 ได้นั้นหายตามไปด้วย เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บข้าวหอมมะลิไว้ในที่ๆ มีความเย็นอยู่ที่ อุณหภูมิประมาณ 15 องศา

            ข้าวหอมมะลิ 105 เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ไม่ต้องการน้ำมาก ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านตลอดเวลา ข้าวจะแตกกอได้ดี เจริญเติบโตได้เร็ว เป็นข้าวที่ต้องการปุ๋ยมาก ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี  เวลาปลูกต้องระวังโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีสีส้ม และโรคใบหงิก (จู๋) ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว หนอนกอ เมื่อข้าวแก่มักจะล้มง่าย น้ำหนักเมล็ดเบาได้ผลผลิตน้อย มีผลผลิตที่ต่ำเพียง 365 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น

สารอาหารที่มีประโยน์ต่อร่างกาย ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105 อินทรีย์

ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่ผ่านการกระเทาะเปลือก แต่ไม่ถูกขัดสี ข้าวจึงยังคงมีเยื้อหุ้มเปลือก และจมูกข้าวที่คงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในเมล็ดข้าวกล้องมี วิตามินบีรวมช่วยป้องกันและบรรเทาอาหารอ่อนเพลีย แขน ขาไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังบางชนิด บำรุงสมองทำให้เจริญอาหาร สารอาหารต่างๆ ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105 อินทรีย์ มีดังนี้

วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้

 วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก     

ฟอสฟอรัส ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน          

แคลเซียม ทำให้กระดูกแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว

ทองแดง สร้างเมล็ดโลหิต และเฮโมโกลบิน

ธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง          

โปรตีน ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ         

ไขมัน ให้พลังงานแก่ร่างกาย ไขมันในข้าวกล้องเป็นไขมันที่ดี ไม่มีโคเรสเตอรอล         

ไนอะซิน ช่วยระบบผิวหนังและเส้นประสาท และป้องกันโรคเพลลากรา (โรคที่เกิดจากการขาดไนอะซิน จะมี อาการท้องเสีย ประสาทไหว โรคผิวหนัง)            

คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานแก่ร่างกาย

ข้าวกล้องมีกากอาหารมาก ซึ่งจะทำให้ท้องไม่ผูก และช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้อีกด้วย

วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ในข้าวกล้องจะช่วยให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณ http://www.raiporjai.com/jasminerice.php?no=8&id=23

ข้าวไรซ์เบอรี่ และสรรพคุณเพื่อสุขภาพ

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสายพันธุ์คนไทย จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากว่าใครที่กำลังหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพในตอนนี้ เพราะยิ่งการใช้ชีวิตในปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมาก งานเยอะ เวลาน้อย ทำให้หลายคนไม่มีเวลาพอที่จะหาเวลาพักเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ การใส่ใจในอาหารการกินจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ “ข้าวไรซ์เบอรี่” ข้าวสีม่วงที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มากมาย ลองมาดูกันสิว่าข้าวสายพันธุ์นี้แตกต่างจากข้าวขาวที่เรารับประทานอยู่อย่างไร

บางคนอาจจะยังไม่ค่อยค้นหูกับชื่อ ข้าวไรซ์เบอรี่ สักเท่าไหร่ แต่ก็มีผู้ที่หันมาดูแลสุขภาพอยู่ไม่น้อยที่รู้จักข้าวชนิดนี้กันดีอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ข้าวที่สร้างความตื่นตัวในตลาดข้าวเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยคุณประโยชน์ต่างๆ ที่มีอย่างอัดแน่น ช่วยแก้ปัญหาภาวะโรคต่างๆ ได้อย่างทุเลาเบาบางอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้ข้าวไรซ์เบอรี่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นกำเนิดข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่ (ภาษาอังกฤษ: Rice Berry) เป็นผลงานการปรับปรุงสายพันธุ์ของ รศ.ดร.อภิชาติ และทีมนักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ + ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ทำให้ได้ลักษณะที่ดีและคุณประโยชน์เด่นๆ ออกมา ซึ่งพันธุ์ข้าวนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ห้ามมีการนำไปขยายพันธุ์ในเชิงการค้าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก วช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่มีลักษณะเรียวยาว ผิวมันวาว เป็นข้าวจ้าวสีม่วงเข้มคล้ายกับลูกเบอร์รี่ที่มีสีม่วงเข้มเมื่อสุก หากเป็นข้าวกล้องจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีรสชาติหอมมัน เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม เนื่องจากผ่านการขัดสีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น จึงยังทำให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้อย่างครบถ้วน ข้าวสายพันธุ์พิเศษสีม่วงนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุเก็บเกี่ยว 130 วัน ให้ผลผลิตปานกลาง มีความสามารถต้านทานต่อโรคไหม้ แต่ไม่ต้านทานโรคหลาว จึงแนะนำให้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบของการปลูก

ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีอยู่มากในการปลูกข้าวสายพันธุ์นี้แต่ยังไม่เป็นที่นิยมเพาะปลูกในหมู่เกษตรกรมากนัก เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่ดูแลรักษายาก ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ อีกทั้งยังต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งต้องปลูกในสภาพอากาศเย็น ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลต่อสีของเมล็ดข้าว และจะทำให้คุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในข้าวไรซ์เบอรี่มีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

สรรพคุณ และคุณค่าทางอาหาร

ข้าวไรซ์เบอรี่ อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง โดยคุณประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดจะพบได้ในน้ำมันรำข้าว และรำข้าว มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี อุดมไปด้วยโฟเลจในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, วิตามินบี 1, ลูทีน, แทนนิน, สังกะสี, โอเมก้า 3, ธาตุเหล็ก, โพลีฟีนอล และเส้นใย เป็นต้น ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการ…

 1. บำรุงร่างกาย
 2. บำรุงสายตา
 3. บำรุงระบบประสาท
 4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
 5. ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเหลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อม และโรคโลหิตจาง
 6. มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน ช่วยชะลอความแก่
 7. ลดระดับไขมัน และคอเรสเตอรอลได้

เป็นการรับประทานเพียง 1 ที่ได้ถึง 2 เป็นทั้งข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย ทั้งยังเป็นสมุนไพรไปด้วยในตัว ครบทุกคุณประโยชน์แถมยังมีรสอร่อยถูกปากอีกด้วย

ผู้ที่สามารถทานข้าวไรซ์เบอรี่ได้

ข้าวไรซ์เบอรี่ เหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพ เพราะถือได้ว่าเป็นข้าวที่มีสารอาหารและคุณประโยชน์สูง โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

 • ผู้สูงวัย ควรได้รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งข้าวไรซ์เบอรี่มีสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการไหลเวียนของเลือด ชะลอความแก่ บำรุงสายตาและระบบประสาท
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน ที่สามารถเปลี่ยนมารับประทานข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมน้ำตาลและน้ำหนักได้ เนื่องจากในข้าวสายพันธุ์นี้มีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่าข้าวทั่วไป
 • สตรีมีครรภ์ เมื่อได้บริโภคข้าวสายพันธุ์นี้เข้าไปแล้วจะช่วยให้บุตรในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง สามารถป้องกันโรคปากแหว่งเพดานโหว่ได้ เพราะในข้าวไรซ์เบอรี่มีสารโฟเลต อีกทั้งยังมีน้ำตาลต่ำ ช่วยให้มารดาควบคุมน้ำหนักไม่ให้ครรภ์เป็นพิษ อีกทั้งยังมีธาตุเหล็กสูงซึ่งในหญิงมีครรภ์จะมีความต้องการแร่ธาตุชนิดนี้มากกว่าคนปกติ
 • ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หากรับประทานข้าวไรซ์เบอรี่เป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหาร โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ช่วยในการบำรุงโลหิตและบำรุงร่างกายให้แข็งแรง

นอกจากนั้น ข้าวไรซ์เบอรี่ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายหากรับประทานแทนข้าวขาวเป็นประจำ โดยเฉพาะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่มีเส้นใย ช่วยลดระดับไขมันและคอเรสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยควบคุมน้ำหนัก รักษาระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ เนื่องจากสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในข้าวชนิดนี้เสมือนเป็นยารักษาชั้นเลิศ ดังนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหารเป็นยา ดีกว่าการรับประทานยาเป็นอาหาร

ในปัจจุบัน ข้าวไรซ์เบอรี่ กำลังได้รับความนิยมในบรรดาคนรักสุขภาพหันมาบริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายจึงมีการนำเอาไปใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบำบัดในทางการแพทย์ รวมถึงนำไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย อาทิ ซูชิ โดนัท คุกกี้ เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป และข้าวตังเป็นต้น

รงค์วัตถุสีม่วงของข้าวไรซ์เบอรี่

สีม่วงเข้มที่พบในข้าวไรซ์เบอรี่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากมีส่วนประกอบเป็น “สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)” ซึ่งก็คือรงค์วัตถุหรือสารสี สามารถละลายน้ำได้ดี และจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ (flavonoid) หรือสาร “ต้านอนุมูลอิสระ” ที่มีประสิทธิภาพสูง

ค่าการต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอรี่

สำหรับประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่พบในข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งมีสีม่วงเข้มมากตามธรรมชาติ อยู่ที่ 229 – 304.7 umole/g การศึกษานี้ทำด้วยวิธี ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) เรียกได้ว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลไม้หรือเครื่องดื่มชาเขียวที่ได้รับการยกย่องในด้านสรรพคุณที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระแล้ว ในข้าวชนิดนี้มีคุณค่าในการป้องกันสูงมากเกือบ 100 เท่า

ประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระหลังการหุงต้ม

กระบวนการหุงข้าวหรือต้มข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับในข้าวดิบ แต่หากเทียบกับผักผลไม้บางชนิด น้ำชาเขียวในท้องตลาด หรือน้ำผลไม้แล้ว เมล็ดข้าวสีม่วงชนิดนี้ก็ยังให้ผลในการป้องกันสารอนุมูลอิสระได้สูงกว่าอยู่ดี จึงถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง ในเมื่อสารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้ถูกทำลายไปจนหมด เมื่อเรารับประทานข้าวไรซ์เบอรี่เข้าไป รวมกับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายที่มีอยู่จากอาหารชนิดอื่นๆ ด้วยแล้ว จัดว่าเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

ใครที่ยังไม่มีเวลาออกกำลังกาย ก็อยากให้มองเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับอาหารการกิน น่าจะเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตมากกว่า แต่หากพอมีเวลาก็อยากให้ออกกำลังกายควบคู่กันไป เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง ข้าวไรซ์เบอรี่ อาจเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เข้ากันได้ดีกับชีวิตของเราในทุกวันนี้ เพราะทุกมื้ออาหารถือเป็นเรื่องสำคัญ

ที่มา : https://www.honestdocs.co/riceberry-and-its-benefits

NTSB ประเทศเนปาล เยี่ยมชมกิจการ

ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าของ บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร จากหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นที่สนใจของ The National Skill Testing Board (NSTB) ของประเทศเนปาล ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการทดสอบทักษะมาตรฐานในวิชาชีพ ขอเข้าทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ช่วยน้ำท่วมใหญ่ในรอบ40 ปี ที่สกลนคร

ปลายเดือนกรกฏาคม 2560  ได้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปีของจังหวัดสกลนคร ที่เป็นผลจากพายุโซนร้อนเซินกา บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน บริจาคข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และเทวาไรซ์ จำนวน 830 ลัง จำนวน 39,840 กระป๋อง เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เนปาล

บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้บริจาคข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และ เทวาไรซ์ จำนวน 48,000 กระป๋อง มูลค่ากว่า 864,000 บาท ร่วมช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล จากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.9 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ผ่านทางคณะพระธรรมทูตไทย

ร่วมซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้

ในช่วงฤดูมรสุมปี 2556 ของทางภาคใต้ ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ ด้วยการส่งมอบข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และเทวาไรซ์ จำนวน 100 ลัง โดยส่งมอบผ่านผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556