ข่าวและกิจกรรม

Category Archives — ข่าวและกิจกรรม

NTSB ประเทศเนปาล เยี่ยมชมกิจการ

ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าของ บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร จากหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นที่สนใจของ The National Skill Testing Board (NSTB) ของประเทศเนปาล ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการทดสอบทักษะมาตรฐานในวิชาชีพ ขอเข้าทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ช่วยน้ำท่วมใหญ่ในรอบ40 ปี ที่สกลนคร

ปลายเดือนกรกฏาคม 2560  ได้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปีของจังหวัดสกลนคร ที่เป็นผลจากพายุโซนร้อนเซินกา บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน บริจาคข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และเทวาไรซ์ จำนวน 830 ลัง จำนวน 39,840 กระป๋อง เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เนปาล

บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้บริจาคข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และ เทวาไรซ์ จำนวน 48,000 กระป๋อง มูลค่ากว่า 864,000 บาท ร่วมช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล จากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.9 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ผ่านทางคณะพระธรรมทูตไทย

ร่วมซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้

ในช่วงฤดูมรสุมปี 2556 ของทางภาคใต้ ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ ด้วยการส่งมอบข้าวพร้อมรับประทาน ป้อมมะลิ และเทวาไรซ์ จำนวน 100 ลัง โดยส่งมอบผ่านผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556