ข่าวและกิจกรรม

NTSB ประเทศเนปาล เยี่ยมชมกิจการ

ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าของ บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร จากหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นที่สนใจของ The National Skill Testing Board (NSTB) ของประเทศเนปาล ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการทดสอบทักษะมาตรฐานในวิชาชีพ ขอเข้าทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

0
No tags